Ol

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att skapa en ordnad lista. En ordnad lista är en lista där varje element räknas upp på något vis, t.ex. genom att ge varje innehållsrad ett löpnummer.

Man kan nästla flera listor inuti varandra.

Se listor för mer information och exempel.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

reversed

Anger att listan ska räknas upp i omvänd ordning.

start

Anger ifrån vilket startvärde uppräkningen ska påbörjas. Oavsett vilken type som anges för uppräkningen, tar detta attribut ett heltal som parameter.

type

Används för att ange hur löpnumren ska visas. Kan sättas till något av följande:

a ;Små bokstäver, gemena.
A ;Stora bokstäver, versaler.
i ;Gemena romerska siffror.
I ;Versala romerska siffror.
1 ;"Vanliga" siffror, förvalet om inte något annat anges.

Detta gäller för hela listan, förutom för de li-element som anger ett eget type-attribut.

Exempel

See the Pen pJVLzJ by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

En liten lista med tre saker som räknas upp i ordning.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/grouping-content.html#the-ol-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/grouping-content.html#the-ol-element