Main

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Används för att markera det huvudsakliga innehållet i ett webbdokument. Detta ska enbart vara unikt material och inte sånt som förekommer på många platser på sajten (såsom t.ex. navigationselement). Det får enbart finnas ett main-element i en webbsida.

I skrivandes stund är detta ett helt nytt element och definitionen för det är inte helt spikad. I HTML5-standarden gäller vissa restriktioner, men i den levande standarden har dessa tagits bort. De restriktioner som finns i HTML5 är att elementet inte får ligga inuti någon av följande elementtyper; article, aside, footer, header eller nav.

Tillgängliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen vOjXvy by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Exemplet visar hur man kan tänkas märka upp sitt huvudsakliga innehåll med hjälp av main.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/#the-main-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/html/wg/drafts/html/master/grouping-content.html#the-main-element