JavaScript

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

JavaScript är det vanligaste skriptspråket för programmering av webbapplikationer som körs i webbläsaren. Språket börjar bli alltmer vanligt även på serversidan, t.ex. genom att använda node.js som motor för applikationsprogram.

Webbutveckling

I kursen "webbutveckling 1" förekommer inte så mycket JavaScript, det räcker om du kan lägga in redan existerande JavaScript-kod i din sida och få det att fungera. Du behöver inte skapa någon egen kod, det tillkommer först i "webbutveckling 2".

Mer information

Här finns en introduktion till hur du kan programmera i JavaScript.

En utmärkt introduktion till JavaScripts historik.