Hexadecimal

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

När man använder hexadecimalatal jobbar man med ett talsystem som har basen 16 istället för 10 (som vi normalt använder).

Man räknar först med de vanliga siffrorna 0 till och med 9. När man sedan, normalt, skulle gå över till 10, så gör man inte det. Istället går man till A, B, C, D, E och till sist F. Då har man alltså sexton "siffror" per talposition.

Vi får följande extra "siffror": A = 10 B = 11 C = 12 D = 13 E = 14 F = 15

Vanligtvis ökar talets "värde" med en tiopotens för varje steg vi rör oss till vänster. Det decimala talet 123, har tre ental, två tiotal och ett hundratal. När vi jobbar med hexadecimala värden, så ökar man med en 16-potens för varje steg till vänster. Det hexadecimala talet 123, har tre ental, två sextontal och 1 256-tal.

Inom webbutveckling används hexadecimala tal främst till färger. Färgvärden kan vara mellan 0 och 255 decimalt, vilket motsvarar 00 till ff hexadecimalt. Vi kan alltså skriva på ett kortare vis, samt att det är lättare att veta att varje tal alltid har två siffror. Exempel på detta kan vara det hexadecimala färgvärdet #123456, då har den röda kanalen 12, den blå 34 och den gröna 56.

Vill du ha mer information kan du gå till http://sv.wikipedia.org/wiki/Hexadecimala_talsystemet