HTML-elementet

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

En komplett tagg-sats, inklusive innehåll, kallas för ett HTML-element (eller bara element). Det vill säga alltifrån start-taggen till motsvarande slut-tagg. Det som tagg-paret innesluter kallas för elementinnehållet. Elementinnehållet kan vara heltomt, men oftast finns något slags innehåll. Innehållet kan vara andra HTML-element, som i sin tur har eget innehåll. Till exempel så är allt som återfinns innanför body-taggen ett body-element, d.v.s. allt som är synligt på webbsidan är innehåll i body-elementet.

När man talar om en tagg är det alltså namnet på själva taggen man talar om, medan när man talar om element avser man taggarna inklusive allt innehåll innanför dem.

Ett litet exempel:

<body>
 <h1>Titelrubrik</h1>
 <p>Här har vi lite text, som utgör ett <i>exempel</i>.</p>
</body>

I exemplet har vi ett "stort" body-element som i sin tur innehåller flera underelement. Det första underelementet är ett h1-element, vars innehåll bara är lite text. Därefter följer ett p-element, som i sin tur har ett underelement, d.v.s i-elementet.

Det finns vissa begrepp som man använder för att beskriva förhållanden mellan olika element. Dessa är viktiga att kunna.