HTML

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

HTML är en förkortning av "HyperText Markup Langugage". HyperText innebär att olika dokument kan länkas till varandra. "Markup" kommer av att man har en uppsättning taggar som man använder för att markera olika regioner i sitt dokument. "Markup language", översätts oftast till märkspråk på svenska, vilket är en bra beskrivning då man märker upp olika regioner med hjälp av språket.

Beskriver struktur

HTML är ett språk som används för att beskriva strukturen på ett dokument så att det går att presentera i en webbsida. Även om de olika taggarna ger ett visst utseende när man väl ser dem i webbläsaren, så ska man inte använda HTML för att skapa ett utseende, för det använder man sig istället av CSS.

Tim Berners-Lee

HTML skapades av Tim Berners-Lee i början av 1990-talet. Se webbhistorik för mer information.

Versioner

Det finns olika HTML-standarder. Den version av HTML som vi använder oss av idag är HTML5. Här hittar du en lista över alla taggar som är tillgängliga i HTML5.