Globala attribut

Från Webbling
Version från den 24 augusti 2014 kl. 00.00 av PGJ (diskussion | bidrag) (Skapade sidan med 'Det finns ett antal attribut som går att använda sig av i alla HTML-taggar. De är som följer: == <code>accesskey</code> == Kan användas för att skapa en snabbta...')
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Det finns ett antal attribut som går att använda sig av i alla HTML-taggar. De är som följer:

accesskey

Kan användas för att skapa en snabbtangent, så att användaren kan hoppa direkt till HTML-elementet ifråga.

class

Anger en, eller flera klasser som detta HTML-element tillhör, används t.ex. för att adressera flera HTML-elementen ifrån skript eller CSS. Man anger ett klassnamn som parameter till attributet, t.ex.;

<div class="roundedBox">Innehåll</div>

contenteditable

Anger att HTML-elementet ska vara redigerbart för användaren.

contextmenu

Kan användas för att ange vad som ska hända när användaren interagerar med HTML-elementet, t.ex. genom att klicka med högra musknappen.

data-*

Används för att ange någon typ av data som webbutvecklaren själv hittat på, används främst när man ska skriva skript som ska interagera med sidan. "*"-tecknet ska ersättas med ett namn. Ett exempel på det kan vara data-registernummer, som skapar ett data-element med namnet registernummer.

dir

Anger i vilken riktning texten ska skrivas, ifrån höger till vänster eller tvärtom.

draggable

Anger om användaren ska kunna dra runt HTML-elementet.

dropzone

Anger hur webbläsaren ska hantera saker som användaren drar och släpper i HTML-elementet. (OBS: Ingen webbläsare stödjer för tillfället detta attribut!)

hidden

Används för att dölja saker på sidan, t.ex. sånt som inte kan användas tills användaren gjort något.

id

Används för att sätta en id på ett HTML-element, så att man kan nå det ifrån CSS eller JavaScript. Kan även användas om man vill kunna länka till en specifik plats i en sida med hjälp av URL-fragment. Ett id ska vara unikt och enbart förekomma en enda gång i ett dokument.

itemid

itemprop

itemref

itemscope

itemtype

Används för microdata.

lang

Anger vilket språk som används i ett HTML-element. Obs, det handlar inte om programmeringsspråk, utan om ett mänskligt språk, såsom svenska, engelska, osv.

spellcheck

Anger om HTML-elementet ska stavningskontrolleras eller ej.

style

Används för att sätta CSS-egenskaper direkt på ett specifikt element.

tabindex

Anger om det ska gå att sätta fokus på ett element och i så fall i vilken ordning elementet ligger.

title

En rubrik, titel eller information angående HTML-elementet. Visas ofta som en hjälp-/inforuta när man sätter musen över HTML-elementet.