Em

Version från den 24 januari 2019 kl. 10.56 av PGJ (diskussion | bidrag) (Exempel)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)

Används för att markera att ett stycke text ska betonas extra. Man kan nästla flera <em>-taggar inuti varandra och på så vis lägga mer och mer betoning på varje nivå.

Tillgänliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen jPxrvy by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Exemplet kommer att visas med extra emfas på ordet "viktigt".

Referenser