Details

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Skapar en region där man antingen kan ange information om någonting eller kan ange var man kan hitta mer information.

Tillgänliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

open

Anger om innehållet i elementet ska visas direkt när sidan visas, eller om innehållet ska vara dolt tills användaren klickar på det.

Exempel

See the Pen JdvKva by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/interactive-elements.html#the-details-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/the-details-element.html#the-details-element