Cascading Style Sheets

Från Webbling
Version från den 8 oktober 2018 kl. 10.22 av PGJ (diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

CSS, eller Cascading Style Sheets, är den teknologi som används för att styra utseendet på webbsidor (man kan faktiskt använda det till andra typer av dokument också). På svenska brukar vi kalla CSS för stilmallar, eller också använder vi de engelska termerna på ett svengelsktvis, såsom så ofta inom datavärlden. W3C har standardiserat CSS i ett antal CSS-standarder.

Nyttan av CSS är att vi kan särskilja presentation från dokumentstrukturen. CSS sköter utseendet, medan HTML sköter dokumentets semantik semantiska struktur.

I ett CSS-dokument anger vi CSS-regler. En CSS-regel består av en, eller flera, selektorer som specificerar vilket innehåll i webbsidan som ska påverkas. Detta följs av ett deklarationsblock som innehåller ett antal CSS-egenskaper. Egenskaperna specificerar hur utseendet ska se ut på den valda delen av webbsidan.

Externa CSS-dokument

Helst bör man samla sina CSS-regler i ett, eller flera, separata dokument. Det finns flera anledningar till detta. En av de viktigaste är att det möjliggör återanvändning av CSS-reglerna i flera olika webbsidor. Man behöver bara länka varje webbsida till den specifika CSS-filen. När man gör en ändring i CSS-filen, slår det direkt igenom i alla webbsidor som är länkade. Tänk dig själv vilken mardröm det skulle bli om man hade CSS:en inbakade i tustentals webbsidor och så vill göra en förändring. Man skulle då vara tvungen att öppna och redigera varje sida för sig. Vilket inte bara är jobbigt, utan lätt kan leda till att något blir fel. Om HTML-sidorna däremot är länkade till en CSS-fil, kan man ändra i den CSS-filen och ändringarna slår direkt igenom i alla HTML-dokumenten.

Om man lägger sina CSS-regler i ett externt dokument måste man använda en link-tagg i sitt HTML-dokument. href -attributet i denna tagg ska peka på korrekt CSS-fil.

Cascading

Den första delen av den engelska termen för stilmallar, anger något slags "cascade". Vad betyder då detta? Jo, stilarna kan komma ifrån olika CSS-dokument, från olika CSS-regler, osv. Processen som används för att välja ut de regler som ska bli att gälla är "kaskaden".