Border-*-style

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Den här sidan är en beskrivning för flera olika CSS-egenskaper, som i stort sett är likadana. I border-*-style ska "*" vara någon av följande bottom, left, right eller top.

Används för att ange linjetyp på ett elements kantlinje.

Egenskaper

Parametrar none | hidden |dotted | dashed | solid| double| groove| ridge| inset| outset| inherit
Defaultvärde none
Ärvs? Nej
Animerbart? Nej
Fungerar med... Alla element

none och hidden ingen kantlinje visas.

dotted kantlinjen ritas ut som linje av punkter.

dashed kantlinjen ritas ut som en linje av korta streck.

solid kantlinjen ritas ut heldragen.

double kantlinjen ritas ut som två heldragna linjer.

groove en enkel 3D-effekt som ser ut som linjen täljts ut ur ytan.

ridge en enkel 3D-effekt som ser ut som linjen sticker ut ifrån ytan.

inset ser ut som om kantlinjen går inåt.

outset ser ut som om kantlinjen går utåt.

inherit egenskapen ärvs ifrån motsvarande egenskapen i föräldraelementet.

Exempel

See the Pen mJZQdq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Egenskapens definition

https://drafts.csswg.org/css-backgrounds-3/#border-style