Block-element

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Den andra element-typen som är viktig är block-element. Dessa element bryter layout-flödet och presenterar element-innehållet som ett eget, separat block särskiljt ifrån övrigt innehåll. Ett exempel på detta kan vara ett p-element. Dessa startat på ny rad, fyller upp hela den tillgängliga bredden och lägger till en radbrytning efter sig (det är i alla fall default-beteendet, du kan påverka det så det beter sig annorlunda med hjälp av CSS).