Bdo

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

"BDO" är en förkortning av "Bi-Directional Override". Taggen används då man vill styra textrikningen, oavsett vilken riktning textkodning anger.

Tillgänliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen GJdqNL by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

I ovanstående exempel kommer det första stycket att skrivas rättvänt, medan det andra blir bakvänt.

Referenser

Taggens definition i ((WHATWG|WHATWGs)) levande HTML-standarden

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-bdo-element

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.w3.org/TR/html5/the-bdo-element.html#the-bdo-element