Bdi

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

"BDI" är förkortning av "Bi-Directional Isolation". Taggen isolerar en räcka text ifrån den omgivande texten, så att man kan sätta att den skrivs i en annan ordning än omgivande text. Detta kan t.ex. vara användbart om man vill ha ord ifrån latinska språk mitt i ett dokument som är skrivet på arabiska.

Ett användningsområde kan vara när man tar ut text ifrån en databas och man inte vet i vilken riktning den ska skrivas.

Tillgänliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

För denna tag har dock attributet dir, en något annorlunda definition än vanligt. Skillnaden är att attributets värde inte ärvs ifrån överliggande element. Om attributet inte är satt, används förvalet auto, vilket gör att webbläsaren själv väljer vilken riktning texten ska skrivas i.

Exempel

See the Pen EjLyNb by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående skapar ett stycke som innehåller arabisk text, som läses höger till vänster. Mitt i byts textriktningen ut och det står på svenska, som ju läses vänster till höger.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/text-level-semantics.html#the-bdi-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/the-bdi-element.html#the-bdi-element