Audio

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

<audio> för att lägga till ljudinnehåll i dokument. Ljudinnehållet kan komma ifrån flera olika ljudkällor, t.ex. för att ha olika typer av ljudformat.

Tillgänliga attribut

Förutom de globala attributen, finns följande attribut:

autoplay

Om detta attribut är angivet, kommer ljudet att börja spela automatiskt så fort det är möjligt (beroende på faktorer som buffring osv).

controls

Om detta atttribut är angivet, kommer webbläsaren att lägga in ett kontrollgränssnitt för ljudet i sidan.

loop

Om detta attribut är angivet, kommer ljudet att spelas upp om och om igen. Varje gång det avslutas, startar det om ifrån början igen.

muted

Anger om ljudet ska höras eller ej. Förvalet är false, dvs ljudet hörs.

preload

Används för att ställa in hur den första buffringen av ljudet ska gå till. Kan vara satt till:

  • none: Man bör inte ladda in hela ljudfilen direkt då sidan laddas.
  • metadata: Ladda in nog mycket av ljudet som behövs så att metadatan kan läsas in.
  • auto: Man bör börja ladda in hela ljudfilen direkt då sidan laddas.
  • Tomsträng: Det samma som att sätta auto.

src

Anger en URL till ljudet som ska spelas upp. Detta går även att sätta med <source>-taggar.

volume

Anger med vilken volym ljudet ska spelas upp. Det kan vara ifrån 0.0, helt tyst, till 1.0 som är max volym.

Exempel

See the Pen eNrzYB by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel spelar automatiskt upp ljudfilen "exampel.wav" om webbläsaren kan hantera ljud och wav-formatet. I annat fall visas texten "Din webbläsare kan inte spela upp ljud.".

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

http://www.whatwg.org/specs/web-apps/current-work/multipage/the-video-element.html#the-audio-element

Taggens definition i HTML5-standarden

http://www.w3.org/TR/html5/embedded-content-0.html#the-audio-element