Word-wrap

En gammal benämning på overflow-wrap, använd det "rätta" egenskapsnamnet istället...