Validering

Validering är processen när du kontrollerar din webbplats mot gällande standarder. Vanligtvis gör man detta med automatiska verktyg. Det finns flera bra online-resurser för detta ändamål.

Valideringen hjälper dig inte enbart att kontrollera om du följt alla standarder på rätt sätt, den kan även hjälpa dig att hitta på fel i din kod.

Att din kod passerar validatorn utan klagomål behöver inte betyda att din kod är perfekt eller ens bra skriven. Det betyder bara att den verkar vara korrekt. Du kan skriv oläslig fulkod som passerar validatorerna, men som är en mardröm att jobba med.

W3C har ett valideringsverktyg som är tillgängligt på nätet. Det är ett bra verktyg, men kom ihåg att ställa om till HTML5 innan du påbörjar din validering. Verktyget återfinns på; http://validator.w3.org/.