Typografi - diverse egenskaper

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Lite gott och blandat med olika CSS-egenskaper som påverkar text.

Innehåll

line-height

Denna egenskap anger hur långt avståndet ska vara mellan två textrader. Detta går att ange på en rad olika vis. Följande värden kan sättas:

normal: Sätter normal radhöjd. Detta är defaultvärdet.
siffra
En siffra utan efterföljande enhet anger en multiplikationsfaktor. Webbläsaren kommer att sätta linjeavståndet till faktorn multiplicerad med fontstorleken.
höjd
Höjdvärdet ska efterföljas av en CSS-enhet, t.ex. px.
procent
Anger linjehöjden som en procent av nuvarande fontstorlek.

Exempel på hur man kan använda radhöjd:

See the Pen mPWmpj by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.