Sub

Används för att markera text som ska vara nedsänkt.

Tillgängliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen vOrERN by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Här visas tvåan i H2O som nedsänkt.

Referenser

Taggens definition i WHATWGs levande HTML-standard

Taggens definition i HTML5-standarden