Positionering

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

Ibland behöver man positionera element mer precist än vad man kan åstadkomma med hjälp av float och clear. Detta kan man göra med hjälp av position. Man ska dock vara sparsam med att använda position, mycket av det man kan göra med denna egenskap går att lösa på bättre sätt och vissa saker kanske inte fungerar på alla typer av enheter, t.ex. fungerar inte position: fixed på alla enheter.

Normalt sett positioneras element i ett layoutflöde som placerar dem i förhållande till övriga, främst tidigare, element. Detta gäller såväl "fasta" som flytande element. Ibland behöver vi dock plocka ut saker helt och hållet ur flödet och placera dem exakt där vi vill ha dem. Dessa typer av element kallas för positionerade element.

Det finns flera olika typer av positionering.

Olika typer av positionering

static

Detta är den vanliga typen av positionering. Om inget annat anges så är detta förvalet. Dylika element påverkas inte av de olika positioneringsegenskaperna.

relative

Elementet placeras först ut där det skulle hamnat om det vore static, sedan förflyttas det relativt till den positionen. Efter sig, där det skulle legat, lämnas ett tomrum.

absolute

Elementet flyttas helt och hållet ut ur det vanliga flödet. Det skapas inget statiskt utrymme för den (såsom är fallet med relative), så det upp blir inget tomrum där elementet skulle varit. Elementet placeras relativt till närmaste föräldraelement som har en positionering (om ingen sådan finns, används rotelementet).

fixed

Precis som med absolute flyttas elementet helt och hållet ur layoutflödet. Elementet placeras relativt till webbläsarfönstret. När webbläsaren scrollar så ligger elementet kvar på sin position. Används ofta för att skapa sidhuvuden och -fötter.

fixed fungerar inte på alla surfplattor. Det gör att man kan behöva lite specialkod för dessa. Oftast krävs en del JavaScript för att få till det på surfplattor.

Positionsangivelse

För alla ovanstående typer av positioneringar, används samma egenskaper för att ange hur förflyttningen ska ske. Alla använder sig av top, bottom, left och/eller right. Hur dessa egenskaper tolkas skiljer sig dock lite för de olika positioneringstyperna.

Relativ positionering

De olika positioneringsegenskaperna anger hur långt ifrån "vanliga" positionen elementet ska flyttas. Om man t.ex. sätter top till -1ex, så kommer elementet att flyttas 1ex uppåt. Förflyttningen är alltså relativ till "nuvarande" position, dvs den position där elementet skulle ha hamnat om vi inte hade förflyttat det.

See the Pen GPPZpW by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

I exemplet kan vi se hur det förflyttade elementet flyter ovanför andra element. Lägg märke till att trots att det övre elementet förflyttats, så tar det fortfarande upp plats där det låg ifrån början. Även om inget ligger kvar där, har webbläsaren alltså lämnat kvar ett utrymme där elementet skulle kunna få plats.

Absolut positionering

Placeringen kommer att ske relativt till det närmaste föregående element som också det var positionerat (oavsett vilken typ av positionering det har, förutom static). Om det inte finns något positionerat element så väljs rotelementet.

Positionsangivelsen kommer dels att beräknas utifrån det förflyttade elementets egenskaper, dels utifrån det relativa elementets egenskaper. Om man t.ex. anger top: 0;, kommer toppen på det förflyttade element att placeras i linje med toppen på det element det är relativt till. Om man å andra sidan sätter right: 0;, kommer elementen förflyttas så att deras högra sidor möts på samma position.

Observera att procentuell förflyttning utgår ifrån det relativa elementets storlek! Så om du försöker flytta något right: 100%; kommer det att förflyttas lika mycket som bredden på det relativa elementet, istället för bredden på det förflyttade elementet!

För att förflytta en box till nedre, högra hörnet av föregående positionerat element, skulle man alltså göra följande (Kom ihåg att värdet noll inte behöver ha någon angiven enhet.):

See the Pen rooejE by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Lägg märke till att boxens storlek sätt till auto, istället för 100%. Det är en av sakerna som sker automatiskt när man positionerar något.

Om man däremot vill placera boxen en bit nedanför övre, högra hörnet kunde man göra något sådant här:

See the Pen zyyqPY by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Om man vill att lådan ska vara en bit utanför det relativa elementet kan man göra något sådant här:

See the Pen GPPZyO by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Fixerad positionering

Fungerar i stort sett precis som absolute, fast förflyttningen är relativ till är själva webbfönstret och när man skrollar runt webbsidan, så kommer det fixerade elementet att vara kvar på en och samma position.

Märk dock att detta inte fungerar på alla webbläsare. De flesta surfplattor bryr sig inte i position: fixed;.

Problem med positionering

Positionering har samma problematik som float, nämligen att boxarna inte längre ligger med i layoutflödet. Om du positionerar en box som ligger inuti den andra, kommer den inte längre att bidra till höjden på sitt föräldraelement. Vilket kan leda till att det faller sönder. Återigen kan vi behöva en clear fix, se förra avsnittet om layoutproblem för mer info om clear fix.

Nästa aktivitet

Flexbox - grunder