Optgroup

Används för att gruppera samman flera val i ett select-element.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

disabled

Om detta attribut är angivet kan ingen av valen inuti elementet väljas.

label

Namnet på grupperingen. Måste anges.

Exempel

See the Pen YBGybq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Referenser