Li

Används för att märka upp innehåll i en lista.

Se listor för mer information och exempel.

Tillgängliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

value

Används för att ange ett löpnummer i en ordnad lista.

type

Används för att ange hur löpnumren ska visas i en ordnad lista. Kan sättas till något av följande:

a
Små bokstäver, gemena.
A
Stora bokstäver, versaler.
i
Gemena romerska siffror.
I
Versala romerska siffror.
1 
"Vanliga" siffror.

Exempel

See the Pen vOjXQy by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel skapar en ordnad lista som innehåller tre element.

Referenser