Hr

Indikerar en brytning mellan stycken. Oftast visas detta som ett horisontellt streck.

Tillgänliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen doeXEE by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Exemplet skapar en avskiljande linje mellan två stycken.

Referenser