Flexbox - styra layoutflödet längs korsaxeln

Från Webbling
Hoppa till: navigering, sök

En av de viktigaste sakerna vi vill kunna styra över, är hur flexelementen placeras i förhållande till korsaxeln. Detta styr vi med hjälp av align-items och align-self.

align-items

Med denna egenskap kan man ange hur flexinnehållet ska placeras ut i flexboxen. Detta används för att styra hur boxarna placeras i förhållande till korsaxeln. Detta är en mycket användbar egenskap, som gör att man t.ex. kan centrera saker enkelt samt att man lätt kan skapa flera kolumner som har samma höjd (vilket tidigare var svårt i CSS).

Här är de möjliga värdena på denna egenskap (alla exempel utgår ifrån att man placeras innehållet på en rad, men det fungerar likvärdigt för kolumner):

flex-start

AlignItemsFlexStart.png

Allt flexmaterial justeras mot starten på flexboxen. Det vill säga det som har flex-direction: row; justeras mot "toppen" på flexboxen, medan det som har flex-direction: column; justeras mot vänstermarginalen.

Exempel.

See the Pen zGVNvq by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

flex-end

AlignItemsFlexEnd.png

Allt flexmaterial justeras mot slutet av flexboxen. Om man t.ex. har flex-direction: row blir detta mot botten. Exempel.


See the Pen MwMJjY by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

center

AlignItemsCenter.png

Allt flexmaterial centerjusteras mot flexboxens mitt. Exempel.


See the Pen waLgzR by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

stretch

AlignItemsStretch.png

Detta är defaultvärdet. Flexinnehållet sträcks ut så att det fyller upp hela flexboxen ifrån topp till botten. Dock tar webbläsaren eventuella height/max-height och width/max-width, i beaktande och om dessa är angivna kommer flexinnehållet enbart att stretchas så de håller sig inom dessa gränser. Exempel.


See the Pen JdQEbN by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

baseline

AlignItemsBaseline.png

Allt flexmaterial centreras så att deras baslinje ligger på samma nivå. Speciellt användbart om man har olika textstorlek i flexmaterialet. Exempel.


See the Pen BNgpWv by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

align-self

Om man vill att en specifik flexelement ska ha en annan justering än övriga element i flexboxen, kan man sätta det med hjälp av align-self. Parametrarna till egenskapen fungerar precis som med align-items, förutom att det enbart sätts på de element som CSS-regeln väljer ut. I detta exempel är defaultjusteringen center, medan låda tre har align-self: flex-end.

See the Pen doBNWJ by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Övningar

Välj "Edit on CodePen" för att göra övningarna där.

  • Ändra så att alla flexelement hamnar sist på flexaxeln.

See the Pen NwKMNj by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

  • Ändra så att alla flexelement ligger centrerade, förutom det första som ska ligga i starten och det sista som ska ligga i slutet.

See the Pen MOgGOB by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Nästa aktivitet

Flexbox - styra layoutflödet längs flexaxeln