Dfn

Används för att skapa definitioner. Det som är markerat med dfn markerar vilken term det är som ska definieras, medan det omgivande elementet innehåller definitionen/förklaringen. Det finns tre möjliga sätt att ange termen, det första av nedanstående villkor som uppfylls, blir det som gäller som term:

  1. Om dfn-elementet har ett title-attribut, sätts detta som term.
  2. Om elementet innehåller ett abbr-element med ett title-attribut, sätts detta som term.
  3. Textinnehållet i dfn-elementet, sätts som term.

Tillgänliga attribut

De globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

titel-attributet har något annorlunda semantik än det har i andra taggar, se ovan.

Exempel

See the Pen RPyRyz by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Exemplet kommer att märkera "Webbling" som att det är en definition.

Referenser