Code

Används för att märka upp ett stycke programkod.

Tillgänliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen YXLWEB by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

I ovanstående exempel, indikeras att innehållet är ett stycke programkod. De flesta webbläsare visar detta med ett icke-proportionellt teckensnitt.

Referenser