Br

Infogar en radbrytning i text. Kan användas t.ex. i adresser, poesi eller liknande.

Använd inte <br> bara för att infoga mellanrum mellan textrader. För det finns det CSS-egenskaper såsom margin och padding.

Tillgänliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen BNxzWB by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

Ovanstående exempel är ett av de få tillfällen man kan tänka sig använda <br>.

Referenser