Bdo

"BDO" är en förkortning av "Bi-Directional Override". Taggen används då man vill styra textrikningen, oavsett vilken riktning textkodning anger.

Tillgänliga attribut

Enbart de globala attributen är tillgängliga för denna tagg.

Exempel

See the Pen GJdqNL by Patrik Grip-Jansson (@PGJ) on CodePen.

I ovanstående exempel kommer det första stycket att skrivas rättvänt, medan det andra blir bakvänt.

Referenser