Alfavärde

(Omdirigerad från Alfakanal)

Ett alfavärde anger hur genomskinligt något ska vara. Se det som ett procentvärde som anger graden av genomskinlighet.

Värdet är oftast angivet i intervallet 0.0 till 1.0, där 1.0 tolkas som 100 % synligt och 0 tolkas som helt genomskinligt (eller osynligt).